DODATNE USLUGE

RASTI ZDRAVO
Program "Rasti zdravo" uči decu da od malena zavole fizičku aktivnost i da razviju zdrave životne navike.
Osnovni cilj programa je da se razvija zdravstvena kultura, čuva i unapređuje sopstveno zdravlje, zadovolji potreba za kretanjem i putem toga stvori navika svakodnevnog fizičkog vežbanja. Pored edukacije o higijenskim navikama, deca će učiti o tome koliko je važna zdrava ishrana za pravilan rast i razvoj.
Igre su sastavni deo programa. Program omogućava zadovoljenje dečije potrebe za igrom, razvija moralne osobine deteta i radne navike, samodisciplinu, samostalnost u radu i pomaganju drugima.
Trening se održava dva puta nedeljno uz nadzor saradnika sportskog kluba "Panta Rei" u trajanju do 45 minuta.
PLESNO ZABAVIŠTE
Plesni program je zabavnog, vaspitnog i obrazovnog karaktera i pozitivno utiče na pravilan psihofizički razvoj deteta. sadrži različite ritmičke igre i plesne vežbe kojima se objedinjuje rad na telesnom razvoju i razvoju estetske kulture kretanja.
Ples omogućava deci da uz muziku i zabavu kroz učenje koreografija poprave koordinaciju pokreta i poboljšaju motoriku čitavog tela. Plesom se omogućava i lakša i brža socijalizacija svakog pojedinca u kolektivu. U plesnom programu koriste se pesme naših najvećih dečijih kompozitora kao i muzika žanrova koja je popularna, bliska i poznata deci što dodatno povećava pažnju i interesovanje dece za ovom aktivnošću.
Časovi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 30 do 45 minuta. Časove plesa realizuje sertifikovan trener sportskog plesa iz plesne škole "Ritam plus".

MALA ŠKOLA ŠAHA
Šah kao spoj igre, sporta i nauke predstavlja podsticaj dečjeg intelektualnog razvoja. Šah predstavlja prevenciju za zdravu ličnost. Senzomotorni razvoj, grafomotorika, samopouzdanje, takmičarski duh, kao i timski rad razvijaju se kroz šah, na kreativan i zabavan način. Šah pomaže deci u jačanju samopouzdanja i saradnje u kolektivu i jača nivo emocionalne stabilnosti. Šah čini da dete shvati ličnu odgovornost za vlastite akcije, kao i da mora da prihvati njihove posledice.
Mala škola šaha realizuje se jednom nedeljno u intervalu do sat vremena.
Program "Male škole šaha" realizuje Marija Stojanović, višestruka kadetska prvakinja SR Jugoslavije.

IGROM DO MATEMATIKE
Cilj programa je omogućiti što većem broju dece da u ranom uzrastu podstaknu razvoj logičkog mišljenja i tako postignu bolje rezultate u školovanjuu i daljem životu. Svaka lekcija je dinamična i podrazumeva rad prilagođen deci ranog uzrasta. Deca u uzrastu do 7 godina usvajaju znanja kroz igru pa i ne primete kada su počeli da sabiraju, oduzimaju, množe i dele - ovako razvijaju ljubav prema brojevima i matematici. Deci se pruža prilika da stvaraju čvrste temelje za nadgradnju znanja iz matematike i da kroz školovanje nemaju teškoće sa matematikom.
Program se realizuje u obliku grupne nastave (do 7 polaznika), jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta do jednog sata.
Program "Igrom do matematike" realizuje saradnik iz internacionalne škole matematike 2 plus 2, koji je specijalizovan u domenu razvoja logičkih veština kod dece u ranom razvoju.

DEKUPAŽ RADIONICE
Tehnika dekupaža je jedna od najstarijih tehnika ukrašavanja predmeta i svodi se na isecanje i aranžiranje delova papira i njegovo lepljenje na obojenu ili drugačije pripremljenu površinu, a zatim lakiranje. Može se koristiti na različitim podlogama, jednostavna je i daje vrlo efektne rezulate.
Dekupaž je prava umetnost i vekovima se koristi da se obični ili stari predmeti učine lepšim.
Osnovni cilj je edukacija i razvoj kreativnih potencijala dece, kroz druženje i kreativnu igru, uz nadzor kreativnog vaspitača.
Kreativnost je mentalni proces koji uključuje stvaranje novih ideja, pojmova ili rešenja problema i stvaranje novih veza između postojećih ideja i pojmova. Uz čaroban svet boja deca se mogu opustiti i uživati stvarajući razne kreacije.
Dekupaž radionice održavaju se dva puta nedeljno.

RAZGOVARALICA
U okviru programa "Razgovaralica" radi se na prevenciji i dijagnostici govorno-jezičkih poremećaja, otklanjanju govornih teškoća, glasovne korekcije, nerazvijenog govora i savladavanje poteškoća u pisanju i čitanju.
Rad dece sa logopedom je 2 puta nedeljno u trajanju po 45 minuta.

 

 

 

Štampa