Dodatne usluge

DODATNE USLUGE

RASTI ZDRAVO
Program "Rasti zdravo" uči decu da od malena zavole fizičku aktivnost i da razviju zdrave životne navike.
Osnovni cilj programa je da se razvija zdravstvena kultura, čuva i unapređuje sopstveno zdravlje, zadovolji potreba za kretanjem i putem toga stvori navika svakodnevnog fizičkog vežbanja. Pored edukacije o higijenskim navikama, deca će učiti o tome koliko je važna zdrava ishrana za pravilan rast i razvoj.
Igre su sastavni deo programa. Program omogućava zadovoljenje dečije potrebe za igrom, razvija moralne osobine deteta i radne navike, samodisciplinu, samostalnost u radu i pomaganju drugima.
Trening se održava dva puta nedeljno uz nadzor saradnika sportskog kluba "TK Azija" u trajanju do 45 minuta.
 
IGROM DO MATEMATIKE
Cilj programa je omogućiti što većem broju dece da u ranom uzrastu podstaknu razvoj logičkog mišljenja i tako postignu bolje rezultate u školovanjuu i daljem životu. Svaka lekcija je dinamična i podrazumeva rad prilagođen deci ranog uzrasta. Deca u uzrastu do 7 godina usvajaju znanja kroz igru pa i ne primete kada su počeli da sabiraju, oduzimaju, množe i dele - ovako razvijaju ljubav prema brojevima i matematici. Deci se pruža prilika da stvaraju čvrste temelje za nadgradnju znanja iz matematike i da kroz školovanje nemaju teškoće sa matematikom.
Program se realizuje u obliku grupne nastave (do 7 polaznika), jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta do jednog sata.
Program "Igrom do matematike" realizuje saradnik iz internacionalne škole matematike 2 plus 2, koji je specijalizovan u domenu razvoja logičkih veština kod dece u ranom razvoju.

 

 

RAZGOVARALICA
U okviru programa "Razgovaralica" radi se na prevenciji i dijagnostici govorno-jezičkih poremećaja, otklanjanju govornih teškoća, glasovne korekcije, nerazvijenog govora i savladavanje poteškoća u pisanju i čitanju.
Rad dece sa logopedom je 2 puta nedeljno u trajanju po 45 minuta.

 

 

 

 

Predškolska ustanova Kreativna kockica
Vidikovački venac 70 , Vidikovac, Rakovica

011/233-60-76
061/322-22-25

PIB: 109677554
Мatični broj: 17893211

UPIS DECE UZ SUBVENCIJE SKUPŠTINE GRADA U TOKU CELE GODINE!!!

Rezervišite vaše mesto na vreme.

Želimo da vas obavestimo da u toku cele godine možete upisati svoje dete u našu ustanovu. Sve informacije u vezi sa upisom dece uz subvenciju možete dobiti klikom OVDE.

Ukoliko se odlučite da zakažete posetu popunjavanjem direktnog on line formulara naše osoblje će vas kontaktirati u najbržem mogućem roku.

Copyright (c) Kreativna kockica. Vidikovački venac br. 70 (Budžino sokače), 011/233-60-76   061/322.22.25