Program vrtičke grupe

elf 2

 

Program vaspitno-obrazovnog rada za decu uzrasta
od 3 godine do polaska u pripremni predškolski program
  Ovim programom obuhvaćene su grupe vilenjaka (uzrast dece od 3 godine do polaska u pripremni predškolski program).
Program se realizuje kroz godišnje, mesečno i dnevno planiranje uz poštovanje ličnosti svakog deteta, njegovih uzrasnih mogućnosti, potreba i interesovanja. Sadržaj programa rada sa decom definisali su vaspitači uz pomoć i podršku stručnih saradnika . U toku svakog dana boravka u vrtiću, dete ima priliku da se fizički razvija, igra i da uči kroz zabavu. Naš program se zaniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dopusti individualni razvoj svakog deteta, i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu.
U prijatnoj sredini uz adekvatne igre i didaktički materijal ostvaruje se:
- bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja,
- napredovanje kroz socijalni, emocionalni, fizički i intelektualni razvoj,
- praćenje razvojnih i individualnih karakteristika.
Ciljevi programa:
- Samostalnost
- Kreativnost
- Radoznalost
- Emocionalna stabilnost
Zadaci programa usmereni su na:
- Fizički razvoj - upoznavanje sopstvenog tela, razvoj motorike, snage, brzine, okretnosti korišćenjem sportskih disciplina; usavršavanje fine motorike i jačanje disajne musculature;
- Jezički i kreativni razvoj - razvoj govora (pravilan izgovor svih glasova, bogaćenje rečnika i proširivanje rečenice, usvajanje gramatički pravilnog govora,verbalno i neverbalno izražavanje, kultura komunikacije, slušanje, pamćenje i prepričavanje);
- Svet oko nas – upoznavanje prirode i društva (živa i neživa priroda, svet životinja, biljaka, ekološka saznanja, prirodne pojave, saobraćajna kultura, profesije);
- Kognitivni razvoj – upoznavanje sa matematičkim pojmovima (raspoređivanje objekata prema određenom pravilu, uočavanje geometrijskih predmeta, uočavanje skupova, formiranje nizova, snalaženje u vremenu, zamišljanje prostornih odnosa);
- Zdravstveno – higijenske aktivnosti;
- Socijalno-emocionalni i duhovni razvoj - upoznavanje sa bazičnim međuljudskim odnosima, odnosom prema sebi i sa elementarnim normama etičkog sistema;
- Svet umetnosti i estetike – likovno vaspitanje (vežbanje fine motorike ruku, upoznavanje likovnih tehnika i materijala, osnovne i izvedene boje, uočavanje detalja, podsticanje kreativnosti); muzičko vaspitanje (podsticanje interesovanja za muziku, šum-ton-ritam, pevanje, sviranje, upoznavanje muzičkih pravaca).

Predškolska ustanova Kreativna kockica
Vidikovački venac 70 , Vidikovac, Rakovica

011/233-60-76
061/322-22-25

PIB: 109677554
Мatični broj: 17893211

UPIS DECE UZ SUBVENCIJE SKUPŠTINE GRADA U TOKU CELE GODINE!!!

Rezervišite vaše mesto na vreme.

Želimo da vas obavestimo da u toku cele godine možete upisati svoje dete u našu ustanovu. Sve informacije u vezi sa upisom dece uz subvenciju možete dobiti klikom OVDE.

Ukoliko se odlučite da zakažete posetu popunjavanjem direktnog on line formulara naše osoblje će vas kontaktirati u najbržem mogućem roku.

Copyright (c) Kreativna kockica. Vidikovački venac br. 70 (Budžino sokače), 011/233-60-76   061/322.22.25